استانداردها

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

گواهینامه ها

شرکت سلسله آب حیات کرمان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده لوله، اتصالات پلی اتیلن در ایران است و در اکثر پروژه‌های ملی همکاری داشته است که این همکاری در زمینه تامین لوله، اتصالات پلی اتیلن بوده و مورد تائید کارفرمایان قرار گرفته است .تعدادی از این تائیدیه‌ها جهت آشنائی با سطح کیفی محصولات پلی اتیلن  شرکت سلسله آب حیات کرمان در سایت قرار گرفته است که در ذیل ارائه می‌گردد.

  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
  • گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014
  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010
  • گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO/IEC17025
  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
  • گواهینامه کاربرد علامت استاندارد تشویقی جهت لوله های پلی اتیلن گازرسانی
  • گواهینامه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت لوله های پلی اتیلن آبرسانی
  • گواهینامه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت لوله های آبیاری جانبی
  • گواهینامه گرید A انجمن صنفی لوله و اتصالات پلی اتیلن و معاونت آب و خاک