آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سلسله آب حیات کرمان

آزمایشگاه آکرودیته لوله پلی اتیلن

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سلسله آب حیات کرمان، با هدف ایجاد مرکز تخصصی جهت ارائه خدمات آزمون روی لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلنی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی تشکیل شده است. این آزمایشگاه با تلاش در پویایی و حفظ و بهبود اثربخشی فعالیت‌ها، بهبود مستمر و کسب رضایتمندی مشتری، خدمات خود را مطابق با استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 ارائه می‌نماید.

اهداف اصلی استقرار و پایداری این نظام

 • افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود کمی، کیفی و سرعت ارائه خدمات
 • رعایت قوانین و استاندارد های ملی و بین المللی در آزمایشگاه
 • بکارگیری افراد توانمند و صلاحیت دار در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و سریع فعالیت‌های مرتبط با آزمون
 • ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های برنامه ریزی شده و پویا
 • رعایت ضوابط قانونی در حفظ اسرار و حقوق اختصاصی مشتریان
 • توسعه فعالیت های مرتبط با آزمون نمونه ها، از طریق مطالعه، خرید تجهیزات و کالیبراسیون
 • پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان
 • ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان ها و مراکز مسئول مانند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مدیریت آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امکانات لازم را جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و بهبود مستمر فعالیت‌ها فراهم نماید و از مدیریت عامل سازمان انتظار دارد حمایت‌های همه جانبه خود را جهت تحقق این خط مشی، تحقق اهداف و اجرای دقیق و مؤثر سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبذول فرمایند.

کلیه پرسنل متعهد هستند که خود را با سیستم کیفیت آزمایشگاه آشنا سازند و خود را ملزم به رعایت اصول آن می دانند. امید است با توکل به خداوند متعال و تعهد لازم بتوانیم گامی موثر در ارتقاء سطح کیفیت صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن کشور عزیزمان برداریم.

  هدف از تأسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت انجام آزمون های مرتبط با مواد اولیه و لوله های پلی اتیلنی برای مشتریان داخلی و خارجی می باشد. لوازم و تجهیزات این آزمایشگاه و نیز روشهای اجرایی جهت برآورده سازی الزامات این استاندارد و استاندارد های ملی و بین المللی تهیه شده اند.

تجهیزات موجود آزمایشگاه

تجهیزات اندازه‌گیری این آزمایشگاه شامل اقلام زیر می باشد:

 • دستگاه پیرولیز برای تعیین درصد وزنی دوده در آمیزه یا لوله
 • دستگاه پلاستومتر (MFI) برای تعیین شاخص جریان مذاب پلیمر
 • دستگاه آون برای تعیین برگشت حرارتی
 • ترازو با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم برای تعیین چگالی
 • دستگاه DSC برای تعیین پایداری حرارتی
 • میکروسکوپ جهت بررسی چگونگی پراکنش دوده
 • کولیس و نوار محیطی جهت اندازه‌گیری ابعاد لوله
 • دستگاه کشش جهت آزمون مقاومت کششی لوله
 • Electrical furnace for pyrolysis
 • Differential Scanning Calorimeter (DSC)
 • Plastometer (MFR indexer)
 • Digital balance up to 300gr
 • Electrical oven
 • Tensile
 • Microscope
 • Digital caliper
 • Circumeter (Pi-meter)
 • Ultrasound thickness
 • measuring device
 • Digital balance up to 30kg
 • Air thermometer and hygnometer (digital)
 • Meter
 • Chronometer
 • Generator and controller of internal hydrostatic pressure

ابزارآلات جانبی آزمایشگاه

این تجهیزات برای آزمون و بررسی کیفیت لوله های پلی اتیلنی مورد نیاز بوده و با این وسایل می توان کیفیت مواد اولیه و لوله های پلی اتیلنی را مورد ارزیابی قرار داد.