0     سبد خرید
FA | EN
بازدیدکننده گرامی، با صرف کمی وقت و شرکت در این نظر سنجی، ما را در ارائه خدماتی بهتر، یاری نمایید.
واسط کاربری سایت را چگونه می بینید؟
  • 1.   عالی
  • 2.   خوب
  • 3.   متوسط
  • 4.   بد
پاسخ 1:   % 41   (10/24)
پاسخ 2:   % 12   (3/24)
پاسخ 3:   % 33   (8/24)
پاسخ 4:   % 12   (3/24)
نظر شما در رابطه با سایت چیست؟
  • 1.   خیر
  • 2.   بلی 123
پاسخ 1:   % 41   (5/12)
پاسخ 2:   % 58   (7/12)